มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

ยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดพังงา ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ให้เกษตรกรชาวจังหวัดพังงามาโดยตลอด แต่ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกพืชเสริมรายได้เพิ่มขึ้น

มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

มะละกอ เป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรจังหวัด-พังงา เนื่องจากเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ การดูแลไม่ยุ่งยาก สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น เพียง 6-8 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ที่สำคัญมีตลาดรองรับในพื้นที่

มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

คุณปริวัฒน์ ชนะศรี อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ จำนวน 600 ต้น ใช้ระยะปลูก 3 X 4 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 100-120 ต้น ใช้ต้นพันธุ์กิ่งตอนจากต้นที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ราคาต้นพันธุ์ ต้นละ 60 บาท สาเหตุที่ใช้ต้นพันธุ์จากต้น

มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ ที่เลือกปลูกพันธุ์เรดเลดี้เนื่องจากมีจุดเด่นคือ ให้ผลผลิตและติดผลเร็ว ลำต้นสูง 80 เซนติเมตร ก็สามารถติดดอกออกผลได้เร็ว ลักษณะผลสั้นจนถึงรี น้ำหนักเฉลี่ย 1 .5 กิโลกรัม – 2 กิโลกรัม โดยในแต่ละต้นจะมีจำนวนผล 40-50 ผลต่อต้นต่อปี หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 60-80 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ทำให้ในพื้นที่ 1 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 6,000-9,000 กิโลกรัมต่อปี ผลที่เกิดจากต้นกะเทย จะให้ผลผลิตดีที่สุด

มะละกอ พืชทางเลือกอนาคตสดใสของชาวพังงา

เนื้อสีส้มแดง เนื้อหนา กรอบ กลิ่นหอม หวาน เหมาะสำหรับรับประทานสุกหรือดิบ ต้านทานโรคใบจุดวงแหวนที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี ราคาตลาดรับซื้อกิโลกรัมละ 25 บาท ตลาดมีความต้องการมาก โดยเฉพาะที่พักในแหล่งท่องเที่ยวทั้งของจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง แต่ราคาต้นพันธุ์ค่อนข้างแพงและหายากทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
คุณปริวัฒน์ กล่าวว่า ที่สวนจะใช้มูลไก่ที่ฟาร์มของตนเอง และปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 บ้างเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหวาน ติดตั้งระบบน้ำเพื่อใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นการประหยัดน้ำ และป้องกันการขาดน้ำในช่วงหน้าแล้ง ที่สำคัญ ต้องหมั่นเดินตรวจแปลงทุกวัน เพื่อสังเกตอาการของต้นมะละกอ หากมีปัญหาจะได้แก้ไขทัน  สำหรับผลผลิตที่ได้มีโรงแรมแถวเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และพ่อค้าในจังหวัดภูเก็ตมารับซื้อหมด ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตลาดจะมีความต้องการมาก