เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา คุมเข้มเรือบริการนำเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา คุมเข้มเรือบริการนำเที่ยว ย้ำนักท่องเที่ยวต้องปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกท่าเทียบเรือ 24 ชั่วโมง

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา คุมเข้มเรือบริการนำเที่ยว

นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดพังงาได้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างนิยมท่องเที่ยวทางทะเลไปตามหมู่เกาะต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย อ่าวพังงา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในช่วงระยะเวลา 15 ตุลาคม 2558 - 15 พฤษภาคม 2559 ที่เปิดฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดพังงา

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา คุมเข้มเรือบริการนำเที่ยว  เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา คุมเข้มเรือบริการนำเที่ยว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว การเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากการท่องเที่ยวในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภัยพิบัติตามธรรมชาติ กำชับมิให้เรือบริการนำนักท่องเที่ยวไปตามเกาะต่างๆ เรือทุกลำต้องมีเสื้อชูชีพประจำเรือและต้องเพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวด้วย พร้อมนายท้ายเรือต้องมีใบอนุญาตเดินเรือ จึงขอให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย ซึ่งทางจังหวัดพังงามีมาตรการคุมเข้ม มุ่งเน้นต่อความปลอดภัยและห่วงใยนักท่องเที่ยว