กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด

นายไกรโรจน์ รักตน ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา ได้เลื่อยวัสดุไม้เหลือใช้ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสำหรับไว้เป็นที่พักอาศัยของผึ้งมาทำรัง ซึ่งสามารถทำมาจากไม้เหลือใช้ทุกชนิดที่มีขนาดเหมาะสม จากนั้นได้นำกล่องไม้ที่ทำขึ้นมาไปวางไว้ในสถานที่เป็นร่มไม้ใต้เงาแดด โดยวางไว้บนเสาไม้ เสาปูน ตามแต่เห็นว่าเหมาะสมในกำลังที่สามารถกระทำได้

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด

 ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะนำกล่องไม้ไปตั้งเพื่อให้ผึ้งทำรังพร้อมใช้กระเบื้องลอนหรือสังกะสีคลุมเป็นหลังคาไม่ให้น้ำหรือฝนเข้าในกล่องไม้ ในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ หรือช่วงฤดูยางพาราพลัดใบ หรือช่วงหน้าแล้ง

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด

 ต่อมาผึ้งที่บินวนเวียนอยู่ภายในสวนปาล์มหรือสวนยางพาราก็จะเข้าทำรัง ซึ่งจะอาศัยน้ำหวานจากเกษตรดอกไม้ของต้นยางพารา ต้นปาล์มน้ำมัน ดอกไม้หลากหลายชนิดที่ออกดอกในระยะใกล้ๆของรังผึ้งที่เข้าไปอาศัย สำหรับบ้านตากแดด เกษตรกรจะปลูกทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้นาๆชนิด ซึ่งจะได้ความหวานที่หลากหลายจากเกษตรดอกไม้พร้อมกับสรรพคุณของต้นไม้ สมุนไพร จากธรรมชาติ

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด


การเลี้ยงผึ้งของบ้านตากแดดอาศัยเลี้ยงตามธรรมชาติให้ผึ้งงานได้หากินชิมรสชาติน้ำหวานโดยไม่มีอาหารเสริมแต่อย่างใดจึงมั่นใจกับความปลอดสารพิษต่างๆ จนกระทั่งช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ให้สังเกตกล่องไม้ที่เป็นรังผึ้งหากผึ้งทำรังจนเต็มตัวผึ้งจะอาศัยอยู่บริเวณนอกกล่องไม้ ก็สามารถทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด

วิธีการเก็บเกี่ยวก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย มีการใช้การรมควัน การคลุมผ้าให้มิดชิด การใช้ถุงมือ หมวกพร้อมตาขายป้องกันผึ้งทำร้ายหรือต่อยโดยเฉพาะบริเวณหน้า ศรีษะ และลำคอ จนสามารถเก็บรังผึ้งได้หมดจดจากกล่องไม้ โดยกล่องไม้ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อีกต่อไปเมื่อนำไปทำความสะอาดแล้ว

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด


หลังจากที่ได้รังผึ้งมาแล้วมีการคัดแยกรังที่มีตัวอ่อนออก ซึ่งรังที่มีตัวอ่อนก็สามารถนำไปบริโภคได้โดยผ่านการนึ่งหรือคั่ว หรือกินดิบๆ ตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคล ส่วนรังที่มีน้ำผึ้งก็นำไปบีบคั่นแยกกากรังออกก็จะได้น้ำผึ้งสดๆพร้อมความหวานของรสชาติจากธรรมชาติ แล้วจึงนำไปบรรจุขวดจำหน่ายขวดละ 350-400 บาท เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างยิ่งและมีความเชื่อถือจากลูกค้าเจ้าประจำและสั่งซื้อจนผลิตแทบไม่ทัน รายได้นั้นเกษตรกรต่อรายสามารถผลิตได้ต่อรังรังละ 8-15 ขวด ขวดละ 300-400 บาท รายได้เฉลี่ยตกปีละ 30,000 – 40,000 บาท นับว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงราคายางพาราและราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านตากแดด