ขอผ่อนผัน

ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงเข้าเรียกร้องให้ผ่อนผันบัตรนายท้ายและช่างเครื่อง

ประมงบ้านทับละมุ

ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงบ้านทับละมุจำนวนกว่า 100 คน นำโดย นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ได้เข้าขอพบ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก จังหวัดพังงา บริเวณบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อเรียกร้องให้ทางศูนย์ผ่อนผันข้อกฎหมายบางข้อ โดยเฉพาะเรื่องของบัตรประชาชนนายท้ายเรือ และ บัตรประชาชนช่างเครื่องขอ ที่ภาครัฐกำหนดให้เรือประมงทุกลำต้องมี ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของ ศปมผ.(ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย) ที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 เป็นต้นไปนั้น ทำให้ชาวประมงบ้านทับละมุไม่สามารถที่จะออกเรือประมงเพื่อหาปลาในน่านน้ำได้

ประมงบ้านทับละมุ
ซึ่งทาง น.ต.เอกชัย แกล้วกล้า หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก จังหวัดพังงา ได้ออกมาพบกับชาวประมงและผู้ประกอบการประมงดังกล่าว พร้อมยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถจะผ่อนผันตามที่ทางชาวประมงและผู้ประกอบการประมงทับละมุ เสนอได้ เนื่องจากเป็นคำสั่งอย่างเข้มงวดในการตรวจตราและตรวจสอบการออกเรือ แม้ว่าทางกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการประมงจะเรียกร้องหรือร้องขออย่างใดก็ตาม ทำให้ผู้ที่มาเรียกร้องดังกล่าวได้เดินทางกลับด้วยความไม่พอใจพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ออกหาปลาและสัตว์น้ำ โดยกล่าวทิ้งท้ายว่าการไม่ผ่อนผันดังกล่าวจะผลกระทบกับผู้บริโภคหรือการส่งออกอาหารทะเลอย่างแน่นอน

ประมงบ้านทับละมุ ประมงบ้านทับละมุ
ด้านนายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมทับละมุ กล่าวว่า สำหรับเรือประมงที่ทับละมุ นั้นปกติจะมี ไต๋ก๋ง เป็นทั้งนายช่างเครื่องและนายท้ายเรือ โดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ช่วยช่างเครื่องและผู้ช่วยนายท้ายมานานแล้ว เนื่องจากคนไทยไม่ยินยอมที่จะมาทำงานประมงและออกเรือ ซึ่งตามปกติแล้วไต๋เรือจะนำเรือออกเป็นคนไทยเพียงคนเดียว แต่เมื่อมีกฎระเบียบออกมาให้นายท้ายเรือเป็นคนละคนกับช่างเครื่องและต้องเป็นคนไทยเท่านั้น จึงเกิดปัญหาที่ทำให้ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงรวมตัวกันเพื่อขอให้ทางเจ้าหน้าที่เห็นใจและผ่อนผันเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว ส่วนข้ออื่นๆทางชาวประมงและผู้ประกอบการประมงได้ปฏิบัติตามนโยบายมาทั้งสิ้น แต่เรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหานายท้ายและช่างเครื่องได้ทัน จึงขอขยายเวลาเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้น

ประมงบ้านทับละมุ

สำหรับนายเลิศชาย ปิ่นสุวรรณ ไต๋ก๋งเรือ ป.ดวงทวีพร กล่าวว่า กรณีที่ชาวประมงและผู้ประกอบการประมง ได้มาเรียกร้องนั้นทางรัฐบาลน่าจะรับฟังบ้าง เพราะไม่ได้เรียกร้องตลอดไปหากสามารถหานายท้ายและช่างเครื่องได้ก็จะยื่นตามกฎระเบียบ เพียงแต่ระยะเวลาที่ภาครัฐให้นั้นจวนเจียนเกิดไป ซึ่งต่อไปคาดว่าคนไทยจะได้รับความเดือดร้อนทั้งผู้ทำประมง ครอบครัวและผู้บริโภคอาหารทะเล ซึ่งก็เป็นคนไทยนั้นเอง ส่วนผู้ที่ไม่เดือดร้อนนั้นก็คงเป็นผู้มีฐานะสามารถหาซื้ออาหารทะเลที่ราคาแพงๆบริโภคได้