สมาพันธ์ภาคใต้เตรียมจัดหารือแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

สมาพันธ์ภาคใต้เตรียมจัดหารือแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกอบจ.พังงา ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่ประชุมได้ไว้วางใจให้ตนเองเป็นประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ในครั้งต่อไปที่จังหวัดพังงา ซึ่งจะมีการพูดคุยในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ การเก็บภาษีโรงแรม และการดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้

สมาพันธ์ภาคใต้เตรียมจัดหารือแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

โดยได้เน้นหนักในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาค รวมถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

สมาพันธ์ภาคใต้เตรียมจัดหารือแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้นำเสนอเบื้องต้นแก่สมาชิกของสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ให้เร่งโครงการที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม เช่น การทำถนนที่มีส่วนผสมจากยางพารา การทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา และแนวโน้มการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพาราและแนวโน้มการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากยางพารา นับว่าเป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราที่พี่น้องเกษตรกรผู้ทำสวนยางพาราประสบอยู่ในขณะนี้