ธกส.ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำหลังพบเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งต้นน้ำแห้งขอด

ธกส.ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำหลังพบเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งต้นน้ำแห้งขอด

ธกส.ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำหลังพบเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งต้นน้ำแห้งขอด

นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ลงพื้นที่ บ้านเก้าเจ้า หมู่ 6 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อ่อนศรีโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านเก้าเจ้า พนักงาน ธกส.จังหวัดพังงา และชาวบ้านในพื้นที่ ตรวจสอบแหล่งต้นน้ำบริเวณบ้านเก้าเจ้า พร้อมร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดเล็ก หลังจากพบว่าแหล่งน้ำดังกล่าวประสบปัญหาน้ำขาดแคลนส่งผลกระทบกับพืชผลทางการเกษตรทำให้ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล เริ่มขาดน้ำเลี้ยงลำต้น ให้ผลผลิตน้อย

ธกส.ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำหลังพบเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งต้นน้ำแห้งขอด  ธกส.ช่วยสร้างฝายชะลอน้ำหลังพบเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งแหล่งต้นน้ำแห้งขอด

ทางหมู่บ้านจึงขอสนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ในการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางเกษตร เพื่อไม่ให้เกษตรกรประสบปัญหาน้ำขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้ตามโครงการ ธนาคารต้นไม้ในหมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดตั้งธนาคารโดยมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นผลผลิตในอนาคตโดย ธกส.จะสมทบเงินจำนวนร้อยละ 0.25 ของยอดเงินฝากคลเหลือ