ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพารา 10 ไร่ เพิ่มเกษตรทางเลือก

ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพารา 10 ไร่ เพิ่มเกษตรทางเลือก (มีคลิป)

 ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพารา 10 ไร่ เพิ่มเกษตรทางเลือก  ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพารา 10 ไร่ เพิ่มเกษตรทางเลือก

นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ภายในสวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา บ้านกลาง หมู่ 1 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พบว่าชาวสวนยางพารามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการบริหารจัดการพื้นที่

ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพารา 10 ไร่ เพิ่มเกษตรทางเลือก  ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพารา 10 ไร่ เพิ่มเกษตรทางเลือก

เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ จึงมีการแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทนรายได้ ในขณะที่ชาวสวนยางพารารายหนึ่งในพื้นที่บ้านบางทอง ได้โค่นต้นยางพาราจำนวน 10 ไร่ ทำเกษตรทางเลือก จากสวนยางพาราจำนวน 50 ไร่ มีการจัดฝายชะลอน้ำเพื่อสามารถมีระบบน้ำที่เลี้ยงต้นไม้ได้ตลอดทั้งปี มีการปลูกผัก เช่น กล้วย มะละกอ มันสำปะรัง  ผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาภายในบ่อ

โดยนายธีระพงษ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้รายได้เกษตรกรลดลง ดังนั้นการที่จะให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นนั้นต้องทำอย่างไร ในขณะที่ทางหอการค้าจังหวัดพังงาได้เข้ามาร่วมกับทางกลุ่มเกษตรกร

เริ่มจากการผลิตของกลุ่มเกษตรกรส่วนการตลาดก็เป็นสิ่งที่ทางหอการค้าเข้าให้การช่วยเหลือหาตลาดในการส่งผลผลิตได้ ซึ่งเป็นภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ ให้ความรู้แนะนำและหากทุกภาคส่วนเข้ามาให้การช่วยเหลือเช่นนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้