เกษตรกรชาวสวนยางพาราพังงาทยอยนำผลผลิตเข้าจำหน่าย

เกษตรกรชาวสวนยางพาราพังงาทยอยนำผลผลิตเข้าจำหน่ายตามจุดของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงากำหนด

เกษตรกรชาวสวนยางพาราพังงาทยอยนำผลผลิตเข้าจำหน่าย

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดพังงา นำยางพาราเข้าจำหน่ายภายในศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ สำหรับจังหวัดพังงาพบว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางออกมาจำหน่ายแล้วจำนวน 3,109 กิโลกรัม รวมเป็นเงินที่เกษตรกรมีรายได้จำนวน     139,905 บาท

เกษตรกรชาวสวนยางพาราพังงาทยอยนำผลผลิตเข้าจำหน่าย

ส่วนจุดเปิดรับจำหน่ายยางก้นถ้วยและยางแผ่นดิบชั้น 3 แยกเป็นที่ การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมืองมีเกษตรกรนำยางมาจำหน่ายจำนวน 1,005 กิโลกรัม สหกรณ์การยางบ้านปากพู่ จำนวน 487 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดพังงาทยอยนำยางพาราเข้าจำหน่ายในจุดที่ทางภาครัฐเปิดจุดจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆของ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาได้กำหนดไว้ จำนวน 14 จุดในพื้นที่ต่างๆ