พังงาเปิดจุดรับซื้อยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 45 บาท ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

พังงาเปิดจุดรับซื้อยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 45 บาท ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

พังงาเปิดจุดรับซื้อยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 45 บาท ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทหาร สภาเกษตรกร ร่วมกันตั้งจุดรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราทยอยนำยางแผ่นดิบชั้น 3 เข้ามาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 45 บาท อย่างต่อเนื่อง บางรายได้เข้ามาดูรายละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจนำยางพาราเข้ามาจำหน่าย โดยจุดรับซื้อในวันแรกนี้เปิดจุดรับซื้อ 2 แห่ง ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา และ การยางแห่งประเทศไทย สาขาท้ายเหมือง ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จะทำการรับซื้อยางแผ่นดิบชั้น 3 ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ส่วนในแต่ละวันจะมีการขยายจุดรับซื้อยางก้อนถ้วยในพื้นที่ต่างๆรวม 14 จุด ทั่วทั่งจังหวัดพังงา

พังงาเปิดจุดรับซื้อยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 45 บาท ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

โดยนายศิลป์ชัย วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา กล่าวว่า ยอดเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาไว้จำนวน 15,577 ราย 20,370 แปลง 211,206 ไร่ สมัครเข้าร่วมจำนวน 8,433 ราย สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนสามารถขึ้นทะเบียนในขณะนำยางพารามาจำหน่ายที่จุดรับซื้อได้โดยตรงพร้อมนำเอกสารหลักฐานมาแสดงว่าสวนยางพาราปลูกอยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยในการรับซื้อครั้งนี้ภาครัฐรับซื้อในกิโลกรัมละ 45 บาท ไร่ละ 10 กิโลกรัม