ชาวสวนยางพาราในอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เร่งนำขี้ยางถ้วยออกขายสู่ร้านรับซื้อ

ชาวสวนยางพาราในอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เร่งนำขี้ยางถ้วยออกขายสู่ร้านรับซื้อหลังจากราคายางตกลงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องราคายางทั้งระบบอย่างเร่งด่วน

ชาวสวนยางพาราในอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เร่งนำขี้ยางถ้วยออกขายสู่ร้านรับซื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากราคายางพาราทั้งยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 30 บาท และขี้ยางถ้วย กิโลกรัมละ 15-17 บาทต่อกิโลกรัม จนทำให้รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่งผลทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ต้องเร่งนำผลผลิตขี้ยางถ้วยออกขายกันเป็นจำนวนมาก

ชาวสวนยางพาราในอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เร่งนำขี้ยางถ้วยออกขายสู่ร้านรับซื้อ

เนื่องจากช่วงนี้ราคายางตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จนชาวสว?นยางพารากลัวว่าราคาจะตกลงไปอีก จึงจำเป็นต้องนำยางออกมาขายยังตลาดรับซื้อ

ชาวสวนยางพาราในอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เร่งนำขี้ยางถ้วยออกขายสู่ร้านรับซื้อ

ซึ่งขณะนี้ทางเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ได้เน้นกรีดยางเพื่อขายน้ำยาง หรือนำไปทำเป็นยางแผ่น แต่ด้วยราคาตกต่ำลงจึงต้องลดต้นทุนในการผลิตหันมาทำยางถ้วย หรือ ขี้ยางแทน พร้อมวอนให้รัฐแก้ปัญหาราคายางแผ่นดิบจากเดิม 28 บาท เป็น 60 บาท น้ำยางสดจากเดิมกิโลกรัมละ 29 บาท เป็น 65 บาท และ ยางก้อนถ้วยจากเดิม 14-16 บาท เพิ่มเป็น 35 บาท

ชาวสวนยางพาราในอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา เร่งนำขี้ยางถ้วยออกขายสู่ร้านรับซื้อ

จึงต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาน้ำยางสดให้อยู่ที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม และราคายางก้อนถ้วยที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถประคองตัวเองให้เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้