×

แจ้งให้ทราบ

IMAGESIZER_ERR_ACCESS

เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาหลัก เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาหลัก เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาหลัก เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาหลัก เก็บขยะบริเวณชายหาดเขาหลัก

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคักพร้อมด้วย นายองอาจ อติเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเดอะ แซนด์ เขาหลัก บายกะตะธานี นางสุดา เศษบุบผา ผู้จัดการโรงแรมเดอะ แซนด์ เขาหลัก นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงทับละมุ พ.ต.ท.บัณฑิต หัตถพิถีพันธ์ สวป.เขาหลัก ร่วมกับ ตัวแทนชาวบ้านเขาหลัก ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจชุมชน และกลุ่มนักเรียน ได้ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดถนนพื้นที่ชุมชน และปลูกต้นไม้ บริเวณชายหาดนางทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นชายหาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ นิยมเดินทางมาพักผ่อน และมีขยะที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ จนถูกคลื่นซัดขึ้นมาติดตามชายหาด ดังนั้น ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ชื่อ“เติมเต็มธรรมชาติ เพื่อหาดนางทองยั่งยืน ปีที่ 3” ซึ่งการจัดงานเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมรณรงค์ ปลูกจิตสานึกในการหวงแหนเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน” ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ได้รับการประกาศจากองค์กรสหประชาชาติ

ทางนายสวัสดิ์ ตันเก่ง กล่าว เนื่องด้วย เขาหลัก ใช้เสน่ห์แห่งความเป็นธรรมชาติที่สวยงามคอยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามายังพื้นที่ ตนในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหาดนางทอง ซึ่งได้รับการกล่าวขานมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการรักษาสภาพหาดดั้งเดิม ที่มีความเป็นระเบียบและสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา เพื่อให้คงเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติที่สวยงามไร้ซึ่งสิ่งลุกล้ำชายหาด จึงต้องเริ่มต้นในการสร้างจิตรสำนึกที่ดีให้กับกลุ่มเยาวชน ให้เกิดการเฝ้าระวังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหาดนางทองให้ยั่งยืน เป็นมรดกสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน รวมทั้งเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ยั่งยืนอีกต่อไป
ด้านนางสุดา เศษบุบผา ผู้จัดการโรงแรมเดอะ แซนด์ เขาหลัก กล่าวว่า ทางผู้ประกอบการโรงแรมได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เคียงคู่ไปกับการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และได้มุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อสร้างเป็นจุดแข็งในการให้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา และเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ทางโรงแรมได้ร่วมกับภาคเอกชน ชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมดูแล ถนุถนอมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนคู่กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลก จนสร้างความพึงพอใจเป็นอันดับแรกเมื่อเข้ามาสัมผัสหาดทรายของบ้านเรา ไม่ให้มีร่มและเก้าอี้ชายหาดไปบดบังทัศนียภาพของทะเล จึงต้องส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างดีในการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเจริญเติมโตของการท่องเที่ยวต่อไป