จัดพิธีรับเรือหลวงปัตตานีกลับเข้าท่าเทียบเรือทับละมุหลังปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย

จัดพิธีรับเรือหลวงปัตตานีกลับเข้าท่าเทียบเรือทับละมุหลังปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย

พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผบช.ทร.ภ.3 เป็นประธานในพิธีต้อนรับเรือหลวงปัตตานีและกำลังพล ในโอกาสเข้าจอดยังฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ตามกำหนดการปฏิบัติราชการดังกล่าว หลังมีคำสั่งให้จัดหน่วยเรือดังกล่าวขึ้น กำลังประกอบด้วยเรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์ตรวจการผิวน้ำแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วย การบูรณาการกำลังร่วมกับชุดตรวจสหวิชาชีพจากส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย กรมประมง กรมศุลกากร และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (พม.) เข้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตั้งแต่ 24 ม.ค.59 เป็นต้นมา

จัดพิธีรับเรือหลวงปัตตานีกลับเข้าท่าเทียบเรือทับละมุหลังปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย  จัดพิธีรับเรือหลวงปัตตานีกลับเข้าท่าเทียบเรือทับละมุหลังปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย

โดย พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผบช.ทร.ภ.3 กล่าวว่า ทาง พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบช.ทร. ในฐานะ ​ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้ทัพเรือภาคที่ 3 จัดตั้งหน่วยเรือตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย กองทัพเรือ (นตมผ.ทร.) ขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการตรวจเรือประมงพาณิชย์ที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้วไปทำการประมง ในมหาสมุทรอินเดีย

ตามโควตาของคณะกรรมาธิการทูน่า มหาสมุทรอินเดีย แต่ใบอนุญาตทำการประมงหมดอายุแล้วไม่กลับมาดำเนินการให้ถูกต้อง เข้าข่ายการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เพื่อปราบปรามการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์และการทำการประมงผิดกฎหมาย

รวมทั้งตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของประเทศให้รอดพ้นจากการได้รับใบเหลือง โดยการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.59  จนถึงปัจจุบัน

จัดพิธีรับเรือหลวงปัตตานีกลับเข้าท่าเทียบเรือทับละมุหลังปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย  จัดพิธีรับเรือหลวงปัตตานีกลับเข้าท่าเทียบเรือทับละมุหลังปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามประมงผิดกฎหมายนอกน่านน้ำไทย

จากผลการปฏิบัติงาน เรือหลวงปัตตานีได้ทำการตรวจเรือประมงพาณิชย์ที่ทำการประมงในมหาสมุทรอินเดีย ที่เข้าข่ายทำการประมงผิดกฎหมายบริเวณด้านทิศใต้ของประเทศศรีลังกา จำนวน 14 ลำ เป็นเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่

ซึ่งจากผลการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ พบว่า เรือที่ทำการตรวจมีความผิดตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558  ที่ไม่กลับเข้ามารายงานตามวันเวลาที่กำหนด และคำสั่ง หน.คสช.ที่ 10/2558  เกี่ยวกับการได้มาสัตว์น้ำ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายการทำประมง IUU Fishing รวมทั้งความผิด เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนเรือหมดอายุ คนประจำเรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีทะเบียนลูกจ้าง ไม่มีสัญญาจ้าง ซึ่งได้แจ้งเรือทั้งหมด เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป