ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือหลวงสายบุรี พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือหลวงสายบุรี พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ (International Fleet Review 2016) ณ เมือง Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดีย

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือหลวงสายบุรี พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ

ที่ท่าเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี มนตรี  จึงมั่นคง  เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานปล่อยเรือหลวงสายบุรีพร้อมกำลังพล เพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ (International Fleet Review 2016) ณ เมือง Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดีย ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 และเดินทางกลับถึง ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ใน 12 ก.พ.59  โดยมีนาวาเอกสุรกิจ โพธิ์งาม ผู้การเรือหลวงสายบุรีเป็นผู้ควบคุมกำลังพล

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือหลวงสายบุรี พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ

ซึ่งการจัดหน่วยเรือเดินทางเข้าร่วมงานไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตามคำเชิญของกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย ตามวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐอินเดีย และกองทัพเรือประเทศต่างๆที่ส่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในน่านน้ำต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเรือหลวงสายบุรี พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ

               พล.ร.ต.มนตรี จึงมั่นคง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3  กล่าวว่า สำหรับเรือที่เข้าร่วมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ณ เมือง Visakhapatnam ในระหว่างจอดเรือทิ้งสมอ ณ เมืองท่า Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดียนั้น จะมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกองทัพเรือนานาชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมสวนสนามทางเรือหลายกิจกรรมด้วยกัน ในการสวนสนามทางเรือ พิธีวางพวงมาลาสถานที่สำคัญของกองทัพเรืออินเดีย และงานเลี้ยงรับรองของกองทัพเรืออินเดีย ให้กับกองทัพเรือชาติต่างๆการแสดงเครื่องบินรบ การสาธิตทางทหารของกองทัพเรืออินเดีย และงานเดินขบวนพาเหรด ของกองทัพเรือชาติต่างๆอันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจต่อกัน ในการสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันระหว่างกองทัพเรือของชาติในอนาคตต่อไป?