รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น และ ท่านุ่น-ภูเก็ต

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น และ ท่านุ่น-ภูเก็ต

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น และ ท่านุ่น-ภูเก็ต

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางลงพื้นที่บริเวณท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างรถไฟเส้นทางการท่องเที่ยวสาย สุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น ระยะทาง 158 กิโลเมตร และรถไฟสายท่าทุ่น

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น และ ท่านุ่น-ภูเก็ต

  โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ ซึ่งรถไฟสายสุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น มีการศึกษามาก่อนหน้านี้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเสนอสิ่งแวดล้อมพิจารณาถึงผลกระทบและนำไปสู่การเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ส่วนการลงทุนในการก่อสร้างเบื้องต้นให้ทางเอกชนพิจารณาความคุ้นทุนหรือภาครัฐเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง นอกจากนี้ทางจังหวัดพังงาได้เสนอโครงการศึกษาสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่ของจังหวัดพังงา โดยให้เหตุผลว่ามีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนไม่ต่ำกว่า 150 ล้านราย เข้าเดินทางเข้าภูเก็ตทำให้ความหนาแน่นในสนามบินเกิดขึ้นและไม่สามารถขยายสนามบินภูเก็ตได้ เพื่อเป็นการระบายความหนาแน่นดังกล่าวและรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าฝั่งอันดามันเพิ่มทุกปีจึงให้ทางรัฐบาลพิจารณาการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่จังหวัดพังงา เบื้องต้นได้เสนอที่ดินราชพัสดุไว้จำนวน 5,000-6,000 ไร่ ไว้รองรับการอนุมัติโครงการ

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น และ ท่านุ่น-ภูเก็ต

ด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เส้นทางรถไฟสายสุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น เป็นเส้นทางรถไฟสายการท่องเที่ยวสามารถขนส่งนักท่องเที่ยวได้วันละไม่ต่ำกว่า 4 ขบวน หรือ 17,000 คนต่อวัน ประโยชน์ที่ได้รับในด้านการลดค่าใช้จ่ายการใช้ยานพาหนะ ลดเวลาการเดินทาง ลดความสูญเสียทางอุบัติเหตุ ลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่ง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกร สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และสามารถเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ได้สะดวกยิ่งขึ้น