ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านพังงายื่นหนังสือทบทวนห้ามออกนอกเขต

ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านพังงายื่นหนังสือทบทวนห้ามออกนอกเขต

 ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านพังงายื่นหนังสือทบทวนห้ามออกนอกเขต

ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวนมาก เข้ายื่นหนังสือผ่าน ผวจ.พังงา ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา เพื่อส่งหนังสือปัญหาความเดือดร้อนของประมงพื้นบ้าน ขอให้ยกเลิก พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่รัฐบาลประกาศใช้แทน พ.ร.บ.ประมงเดิม ตามมาตรา 34 ที่ห้ามประมงพื้นบ้านออกไปทำประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง

 ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านพังงายื่นหนังสือทบทวนห้ามออกนอกเขต

ซึ่งทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะมีพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 3 ไมล์ทะเล และเป็นการจำกัดสิทธิของชาวประมงขนาดเล็กของไทย เรือประมงขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาทบทวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายสมเจตตุ จงศุภวิศาลกิจ รองผวจ.พังงา รับหนังสือ จากนั้นทางกลุ่มแยกย้ายกลับภูมิลำเนา