พังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

หลายภาคส่วนในจังหวัดพังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมเปิดห้องทำงานผู้ว่าราชการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชม

พังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  พังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา พร้อมอ่านสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยในพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้บังคับเครื่องบินเล็กโปรยของขวัญของรางวัลจากผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่เด็กผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างออกบูทแจกขนม อาหาร และของรางวัลมากมาย มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสได้แสดงออกและใช้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่นการแสดงความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ การฝึกทักษะตอบปัญหา การมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม บริการตรวจสุขภาพให้แก่เด็ก การสาธิตการป้องกันภัย การสาธิตเครื่องบินเล็ก การวาดภาพระบายสี การเล่นเกม การให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและกฎจราจร ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด

พังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  พังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ส่วนที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม BIKE FOR DAD ภายใต้ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล มีการอัญเชิญพระแสงศาสตราวุธคู่เมืองพังงาจำลองมาจัดแสดงให้ได้ชม

พังงาร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

นอกจากนี้ ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าชมพร้อมนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก