คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์

ขนส่งจังหวัดพังงา คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์ สมุดบันทึกประจำรถ ความพร้อมคนขับ – รถ รับช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่

คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์  คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์

ที่จุดให้บริการประชาชนบริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ โดยออกสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร หรือรถตู้ ที่วิ่งให้บริการ รวมไปถึงรถยนต์ส่วนบุคคล โดยระดับแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์

ซึ่งหากตรวจพบว่าผู้ขับรถหรือพนักงานขับรถโดยสารคนใดมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ามาตรฐานกำหนด จะดำเนินการจับและปรับในอัตราสูงสุด เพื่อสร้างมั่นใจและความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน

คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์  คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทำการตั้งจุดตรวจรถยนต์ และรถโดยสารทุกประเภท โดยจะมีการตรวจสอบทั้งสภาพความพร้อมของรถและความพร้อมของคนขับควบคู่กัน พร้อมตรวจสมุดบันทึกประจำรถ ว่ามีการขับรถตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ตลอดจนตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกคน โดยห้ามเด็ดขาดไม่ให้พนักงานขับรถมีระดับแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์  คุมเข้มตรวจวัดแอลกอฮอล์

หากผู้โดยสารพบว่าพนักงานขับรถมีความผิดปกติหรือทำผิดกฎหมาย หรือปล่อยผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงปลายทาง ให้แจ้งที่สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ หมายเลข 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีการลงโทษตามกฎหมายสูงสุด