ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย

จังหวัดพังงา ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่เกาะยาว จ.พังงา เมื่อ พ.ศ.2516

 ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย   ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพพังงา ร่วมตอนรับขบวนเรือที่บรรทุกรถจักรยานจำนวน 88 คัน พร้อมนักปั่นจากเกาะยาวน้อยลงเรือ โดยจัดเป็นรูปขบวนเดินทางมายังตัวเมืองพังงา

 ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย   ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย   ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อร่วมกิจกรรมปั่นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีที่ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่เกาะยาว จ.พังงา เมื่อ พ.ศ.2516 พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จเกาะยาวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2516 ที่มีโต๊ะครูแอ ผู้นำทางศาสนาอิสลามในสมัยนั้นเฝ้ารับเสด็จ โดยทางจังหวัดได้เตรียมขบวนต้อนรับ ใช้ช้างนำขบวนรับทีมนักปั่นจากบริเวณท่าเรือบ้านท่าด่าน อ.เมือง จ.พังงา และพร้อมกันปั่นจักรยานเข้าสู่ตัวเมืองพังงา หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ระยะทาง 10 กิโลเมตร

 ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย   ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย   ต้อนรับขบวนเรือบรรทุกรถจักรยาน 88 คัน และนักปั่นจากอำเภอเกาะยาวน้อย

สำหรับกิจกรรม ได้กำหนดเส้นทางสิริมงคล 29 กิโลเมตร มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ซึ่งเป็นจุดพักที่ 1โดยใช้ชื่อว่า “กษัตริย์ยอดกตัญญู” โดยนำเสนอ 2 ด้านคือ กตัญญูต่อบุพการี และกตัญญูต่อแผ่นดิน เป็นภาพลอยตัวที่เคลื่อนย้ายได้ และนำเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ส่วนในจุดพักที่ 2 ที่วัดสุวรรณคูหา มีการจัดนิทรรศการโดยใช้ชื่อว่า “ตามรอยเบื้องยุคลบาท กว่า 60 ปี ที่ทรงตรากตรำพระวรกาย” นอกจากนั้น ในส่วนที่เป็นจุดสิ้นสุด ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีชื่อว่า “ใต้ร่มพระบารมี ชาวพังงา ราชสดุดี องค์ราชัน”