เทศบาลเมืองพังงาจัดโครงการร่วมใจพัฒนา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

เทศบาลเมืองพังงาจัดโครงการร่วมใจพัฒนา ทำดีเพื่อพ่อหลวง ร่วมทำความสะอาด และตกแต่งบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา จุดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

เทศบาลเมืองพังงาจัดโครงการร่วมใจพัฒนา ทำดีเพื่อพ่อหลวง  เทศบาลเมืองพังงาจัดโครงการร่วมใจพัฒนา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 58 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.เมือง จ.พังงา นายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วยพนักงานจากเทศบาลเมืองพังงา นักเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ล้างพื้นถนน โดยรอบบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ซึ่งเป็นจุดพักที่ 1 ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE EOR DAD และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่อว่า “กษัตริย์ยอดกตัญญู”

เทศบาลเมืองพังงาจัดโครงการร่วมใจพัฒนา ทำดีเพื่อพ่อหลวง  เทศบาลเมืองพังงาจัดโครงการร่วมใจพัฒนา ทำดีเพื่อพ่อหลวง

สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา มีเนื้อที่ 162 ไร่ ประกอบด้วยถ้ำต่างๆ เช่น ถ้ำฤาษีสวรรค์ ถ้ำลูกเสือ ถ้ำลอด ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ลำธารน้ำไหล ที่มีลักษณะงดงามตามธรรมชาติ บริเวณภายนอกถ้ำ มีต้นไม้นานาพรรณ ทั้งไม้เล็กๆ ที่ปลูกไว้เพื่อทำเป็นสวนหย่อม และไม้ใหญ่มากมายหลายชนิดที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม และที่สำคัญ คือ มีศาลาที่ประทับแบบทรงไทยที่ตั้งเด่นเป็นสง่า อย่างเห็นได้ชัด มีสระน้ำขนาดใหญ่ ขอบสระทำเป็นถนนลาดยาง เพื่อให้ผู้สนใจออกกำลังกายได้มาวิ่งเล่นออกกำลังกายทั้งในตอนเช้าและตอนเย็น