พังงาเร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา

พังงาเร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชาในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (ทะเล) พร้อมผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี

พังงาเร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา

นายสกล จันทรักษ์ รอง ผวจ.พังงา เป็นประธานการประชุมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (ทะเล) ในพื้นที่ 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการ

พังงาเร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา

โดยเห็นควรให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (ทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมกับ One Stop Service ที่เปิดอยู่แล้ว ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดพังงา พร้อมได้วางแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม โดยผ่อนผันให้แรงงาน สามารถทำงานได้ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะดำเนินการทั่วประเทศ

พังงาเร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา

โดยดำเนินการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ได้มีการขยายระยะเวลาการให้บริการ ณ One Stop Service ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 มกราคม 2559 ออกไปเป็น 22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรองรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ (ทะเล) พร้อมผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปี