พังงาปล่อยปลาจักรพรรดิ์ 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พังงาปล่อยปลาจักรพรรดิ์ 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พังงาปล่อยปลาจักรพรรดิ์ 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ที่บริเวณหนองน้ำพรุเตียว ม.7 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนายสี, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงา, ข้าราชการทหารและตำรวจ ,ครูนักเรียน และ ชาวอำเภอตะกั่วป่า ร่วมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด (ปลาจักรพรรดิ์) จำนวน 1,000,000 ตัว พร้อมทั้ง ขุดลอกผักตบชวา กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองน้ำพรุเตียว

พังงาปล่อยปลาจักรพรรดิ์ 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  พังงาปล่อยปลาจักรพรรดิ์ 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพร้อมสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ