จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปล

จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปล  จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปล

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานโครงการ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปล  จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปล  จังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จัดกิจกรรมปล่อยปล

โดยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปล่อยพันธุ์กุ้งขาวแวนดาไม และปล่อยลูกปูม้า จำนวน 1 ล้านตัว พร้อมปลูกป่าชายเลน จำนวน 20,000 ต้น เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รักษาและเพิ่มระบบนิเวศน์ ให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ