สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียน เนื่องในโอกาส 5 ธันวาคม 58

สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ที่โรงเรียนวัดสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา นายสิรยศ อาจหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วย อบจ.พังงา เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา สถิติจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะสื่อมวลชน ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสองแพรก จำนวน 60 คน

สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส เฉลิมฉลองครบรอบพระชนมายุ 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ซึ่งเป็นพระมหาราชาของปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน รับทราบถึงความเป็นอยู่ในพื้นที่ ปัญหาความทุกข์ร้อนต่างๆ

สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  สื่อมวลชนพังงาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โดยการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากพี่น้องสื่อมวลชนมีความตระหนักว่า เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง ดังนั้นการให้การศึกษา ให้พลัง ให้สมอง เป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป