พังงาจัดป้องกันทุจริตแพร่กระจายเดินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

พังงาจัดป้องกันทุจริตแพร่กระจายเดินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

พังงาจัดป้องกันทุจริตแพร่กระจายเดินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 พ.ย.58 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายสมเจตต์ จงศุภวิศาลกิจ รองผวจ.พังงา พร้อมด้วย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ หน.สนจ.พังงา ข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต โดยมีการอบรมและสมัครการเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาคส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พังงาจัดป้องกันทุจริตแพร่กระจายเดินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

ทางด้านนายสมเจตต์ จงศุภวิศาลกิจ รองผวจ.พังงา กล่าวว่า การทุจริตนั้นนับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว เริ่มตั้งแต่เรือนหนังสือจนรับราชการมีอยู่ทุกหนแห่ง การทุจริต มีหลากหลายความหมาย การฉ้อราษฎร์ เช่นการนำรายได้เข้ารัฐไม่ครบ การบังหลวง เช่นการใช้หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการรับราชการต่างกับประชาชนเพราะราชการมีหน้าที่ให้บริการประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารงานราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย

พังงาจัดป้องกันทุจริตแพร่กระจายเดินโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต

เมื่อเอกชนหรือประชาชนขออนุญาตก็ต้องใช้ระเบียบใช้กฎหมายตามที่วางไว้ โดยขณะนี้มีกฎหมายอำนวยความสะดวกที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ หากราชการมีหน้าที่แล้วไปแสวงหาผลประโยชน์ถือว่า ทุจริต พบว่าปัจจุบันยังมีภาพลบของการคอร์รัปชั่นแพร่กระจายอยู่ทุกแห่งในสังคมไทย จึงขอให้เครือข่ายภาครัฐเป็นหูเป็นตาสอดส่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ข้อมูลแก่ทางราชการต่อไปด้วย