จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พ.ย. 58 ที่ ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 อ.เมือง จ.พังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย นายสิรยศ อาจหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่าวนราชการ

 จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมนาจาก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ชมรมทหารผ่านศึกจังหวัดพังงา สื่อมวลชน นักเรียน จำนวน 200 คน โดยมีวิทยากรจากที่ปรึกษาสำนักงานโครงการกองทุนศึกษา มีการบรรยายเรื่องสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นอยู่จนทุกวันนี้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายสิรยศ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาไดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน เพื่อให้รับรู้ ตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงอุทิศตนและทรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาชนและประเทศชาติ คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะทำหน้าที่ขยายผลและให้ข้อมูลข่าวสารต่อไป