ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกัน หมู่ 4 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายประหยัด ว่องปลูกศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านบางกัน พร้อมด้วยประชาชนประกอบพิธีลอยเรือ และทำบุญหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีโบราณที่ได้ร่วมกันปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างช้านาน

ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านต่างก็หิ้วปิ่นโตมาร่วมเลี้ยงพระเพล จากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนบ้านบางกันนำเด็กนักเรียน มาร่วมกิจกรรมและร่วมลอยกระทง

  ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ชาวบ้านบางกันร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยเรือ พร้อมทำบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ผู้ใหญ่บ้านบางกัน กล่าวว่า ประเพณีลอยเรือของบ้านบางกัน-บางมุด ชุมชนได้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านบางกัน จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี เป็นเวลานานแล้ว โดย เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีการลอยเรือแบบดั้งเดิมที่ได้ทำมาโดยใช้วัสดุดั้งเดิมที่ใช้ทำเรือหรือกระทงรูปเรือคือ ทางหมากหรือกาบหมากหรือท้องถิ่นทางใต้เรียกตอกหมาก มาพับกลัดเป็นรูปเรือ และประดับดอกไม้ให้สวยงามมีธูปเทียน

หลังเสร็จพิธีทางศาสนาก็ได้นำไปลอยในคลองพังงาหรือคลองงา ซึ่งอยู่ด้านข้างของศาลาเอนกประสงค์บ้านบางกัน ตามความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ชั่วร้ายออกไปจากตัวเอง และหมู่บ้าน จะสร้างความสงบสุขร่มเย็น