อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านต้นแซะ หมู่ 8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ขนาบแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย รวมถึงองค์กรภาครัฐ หมวดทางหลวงถลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านุ่น โรงเรียนท่านุ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกกลอย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโคกกลอย เทศบาลตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย โรงบาลตะกั่วทุ่ง โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนเขาปิหลาย โรงเรียนขจรเกียรติ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ หนังสือพิมพ์เสี่ยงตายเสียงใต้ และประชาชน ตำบลโคกกลอย และพื้นที่ใกล้เคียง

อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายสมบัติ จินดาพล กล่าวว่า ทาง อบต.โคกกลอย ได้จัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศาลาพักผู้โดยสารริมทาง ถนนเพชรเกษมในเขตโคกกลอย จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ตรงข้ามสถานีขนส่งโคกกลอยแห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง ซอยวัดดอน จำนวน 1 แห่ง บ้านควน จำนวน 2 แห่ง ปากซอยบ้านปางแหว่ง (ท่านุ่น) จำนวน 1 แห่ง ปากซอยบ้านในไร่จำนวน 1 แห่ง หน้าโรงเรียนบ้านท่านุ่นจำนวน 1 แห่ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ปลอดโรคปลอดภัย

อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  อบต.โคกกลอย เปิดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นถึงปัญหาสุขภาพ อนามัย ป้องกันโรค ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้บริการสถานที่สาธารณะ และยังถือโอกาสนี้อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกัน เบื้องต้นด้วยตัวของประชาชนเอง เพื่อให้ทันต่อการรักษาก่อนถึงมือแพทย์ อีกด้วย