จังหวัดพังงาจัดระเบียบชายหาดพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เพื่อชายหาดที่สวยงาม คงความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จังหวัดพังงาจัดระเบียบชายหาดพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เพื่อชายหาดที่สวยงาม คงความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จังหวัดพังงาจัดระเบียบชายหาดพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เพื่อชายหาดที่สวยงาม คงความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่ห้องประชุมศาลากลางชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายสกล จันทรักษ์ รองผวจ.พังงา พร้อมด้วยนายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 45 ทัพเรือภาค 3 ฐานทัพเรือพังงา จำหน้าที่ตำรวจ โยธาธิการและผังเมือง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดจังหวัดพังงา

ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์บุกรุกชายหาดในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งพบว่ามีการบุกรุกตั้งร้านค้าทั้งแบบถาวรและกึ่งถาวรในหมู่ที่ 3,5,6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ในขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดระเบียบในพื้นที่ โดยจัดพื้นที่ นสล.ไว้สำหรับร้านค้าเพื่อให้จำหน่ายสินค้า และอาหารแก่นักท่องเทียวในบริเวณดังกล่าว

พร้อมกับกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยและความสวยงามแก่ชายหาด ซึ่งปัจจุบันพบว่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ไม่ได้ทำตามเงื่อนไข โดยมีการบุกรุกชายหาดในพื้นที่เกิดขึ้น ซึ่งมติที่ประชุมของคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดสรุปแนวทางการดำเนินการให้ยึดคำสั่ง คสช. อย่างเคร่งครัด พร้อมกับผ่อนปรนให้ใช้ที่ นสล. มาดำเนินการแก้ปัญหาที่ทำกินให้สามารถตั้งร้านค้าได้ โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าควบคุมดูแลเท่านั้น

จังหวัดพังงาจัดระเบียบชายหาดพื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เพื่อชายหาดที่สวยงาม คงความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นายสกล จันทรักษ์ รองผวจ.พังงา กล่าวว่า ทางจังหวัดพังงาจะดำเนินการจัดระเบียบชายหาดอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของ คสช. พร้อมกับคำนึงถึงการเข้าดำเนินการอย่างละมุนละม่อม โดยจะมีการปักป้ายประกาศให้ผู้รุกล้ำทำการรื้อถอนภายใน 15 วัน เมื่อหลังจากกำหนดประกาศทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบพร้อมทำการรื้อถอนต่อไป