รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย

จังหวัดพังงาเร่งรื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว

รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายสกล จันทรักษ์ รอง ผวจ.พังงา พร้อมด้วย นายมานะ จรุงเกียรติขจร ปลัดจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะทำงานรื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในเขตจังหวัดชายทะเล เพื่อติดตามการคืบหน้าในการรื้อถอนเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย

รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย  รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย  รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย

 ซึ่งคณะทำงานฯได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านและส่วนหนึ่งได้ทำการรื้อถอนไปเองแล้วนั้น ปัจจุบันโพงพางได้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดพังงาแล้ว ยังคงเหลือแต่โป๊ะน้ำตื้นจำนวน 333 ปาก ที่ชาวบ้านได้ขอขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง และเครื่องมือประมงประเภทอื่นที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

รื้อถอนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ มติในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ขยายเวลาออกไป และได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจทำการรื้อถอนเครื่องมือที่ยังคงเหลืออยู่ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ เข้าจัดระเบียบรื้อถอน เพื่อให้ภูมิทัศน์สวยงามสะดวกต่อการคมนาคม และการท่องเที่ยวชายฝั่งของจังหวัดพังงาในการเที่ยวชมหมู่เกาะในอ่าวพังงา

ซึ่งประกอบด้วย เกาะปันหยี เขาพิงกัน ถ้ำลอด เขาตาปู และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป