พังงา เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล 3 สัญชาติ

จังหวัดพังงา เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล 3 สัญชาติ ดึงแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 มี.ค.58

พังงา เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล 3 สัญชาติ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาพังงา เพื่อตรวจดูความพร้อมทั้งระบบรับลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 8 สาขาพังงา (ข้างศาลากลางหลังเก่า)

โดยเปิดบริการจดทะเบียนแบบ One stop service หรือแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการนำแรงงานเข้าสู่ขั้นตอนจดทะเบียน ภายใน 90 วัน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 58 – 30 มกราคม 2559 หากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ไม่นำแรงงานเข้าสู่ขั้นตอนจะได้รับโทษตามกฎหมายกำหนด

พังงา เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล 3 สัญชาติ

ทางนายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีความพร้อมให้บริการแบบ one stop service เปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กิจการประมงทะเลในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล (ปีละ 2 ครั้ง) แรงงานจะได้ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 1 ปี และให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการเฉพาะกิจการประมงทะเล นำแรงงานเข้าสู่ขั้นตอนการขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ เพื่อผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรได้

พังงา เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล 3 สัญชาติ

ทั้งนี้จังหวัดพังงา มีแรงงานต่างด้าวกิจการประมงทางทะเล ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ (OSS) จังหวัดพังงา ณ วันที่ 30 มิ.ย.58 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,601คน แยกเป็นกิจการประมงทะเลที่ต่ออายุ จำนวน 684 คน กิจการประมงทะเลที่จดใหม่ จำนวน 917 คน

พังงา เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล 3 สัญชาติ

สำหรับการเปิดรับจดทะเบียนในครั้งนี้คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวกิจการประมงทางทะเล สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา มาลง??ทะเบียน จำนวน 350-400 คน