ต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้

สมาคมแต้จิ๋วพังงายกทัพขบวน ”บ้าบ๋า-ย่าหยา” ให้การต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้

ต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้ สมาคมแต้จิ๋วพังงายกทัพขบวน ”บ้าบ๋า-ย่าหยา” ให้การต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้
นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์ นายกสมาคมจีนแต้จิ๋วจังหวัดพังงา จัด “การประชุมแต้จิ๋วสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่7” พร้อมด้วยสมาชิกในสมาคมรว่มงานจำนวนมาก โดยมีชาวไทยเชื่อสายจีนจากทั่วภาคใต้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนจะมอบธงให้กับสมาคมแต้จิ๋วจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมแต้จิ๋วสุราษฎร์ธานี ให้ชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้ได้รับทราบต่อไป ณ โรงแรมมุกดาราบีช วิลล่า แอนด์ สปาร รีสอร์ท เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 ต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้

นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์ นายกสมาคมจีนแต้จิ๋วจังหวัดพังงา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ สมาคมจีนแต้จิ๋วจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และเล่าถึงประวัติความเป็นมาของต้นตระกูลชาวแต้จิ๋วให้กับชนรุ่นหลังที่สืบทอดเชื้อสายในประเทศไทยได้รับรู้ถึงถิ่นที่มา และต้นกำเนิดของชาวแต่จิ๋วในประเทศไทย รวมถึงการได้ศึกษาถึงความเป็นอยู่ของชาวแต้จิ๋วในจังหวัดพังงา ด้วยการร่วมรับประทานอาหารแต้จิ๋วที่มีขายอยู่ในจังหวัดพังงา พร้อมทั้งรับชมการเดินแบบขบวน “บ้าบ๋า-ย่าหยา” ซึ่งเป็นรูปแบบการแต่งกายของชาวจีนในจังหวัดพังงา และ ภูเก็ต ที่มีการผสมผสานเชื้อสายและวัฒนธรรมต่อกันมาหลายร้อยปี

ต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้


นายสุรชัย กล่าวต่อว่า โดยต้นกำเนิดของชาวแต้จิ๋วนั้น อ.ถาวร สิกขโกศล ได้เคยกล่าวไว้ว่า แรกเริ่มแต้จิ๋วเป็นชื่อเรียกจังหวัดหรือเมือง ต่อมาเรียกคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้และภาษาที่คนในถิ่นนี้ใช้ จึงเรียกว่า คนแต้จิ๋วและภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เดิมเป็นที่อยู่ของเยว่โบราณซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของชาวไทย ชาวเวียดนามและชาวจีนทางใต้ ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในกลุ่มอารยธรรมเหอหมู่ตู้แถบบริเวณเมืองหังโจวราว 6,000 กว่าปีมาแล้ว จนกระทั่งในสมัยราชวงศ์จิ้น คนจีนอพยพจากทางเหนือมาอยู่ทางใต้โดยกระจัดกระจายไปอยู่ที่เมืองฮกเกี้ยนและเมืองแต้จิ๋ว ทำให้เขตการปกครองแต้จิ๋วเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของแต้จิ๋วเป็นภูเขา ขนาดพื้นที่เทียบเท่ากับจังหวัดเลยและมีประชากรกว่า 10 ล้านคน อำเภอเถ่งไฮ่ซึ่งเป็นเมืองติดชายทะเลจัดเป็นเมืองที่มีประชากรแออัดมากที่สุดในโลก

ต้อนรับชาวแต้จิ๋วทั่วภาคใต้

ภาษาแต้จิ๋วแบ่งเป็นภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาเขียนของแต้จิ๋วนั้นถือว่า เป็นภาษาที่ได้รักษาเสียงภาษาจีนโบราณไว้มากที่สุดภาษาหนึ่ง ชื่อ “แต้จิ๋ว” นั้นเริ่มเรียกกันในสมัยราชวงศ์สุย แม้คนแต้จิ๋วจะมีส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของชาวจีนกลุ่มอื่น แต่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเชื่อล้วนมีอิทธิพลต่อชาวจีนในปัจจุบัน เช่น อุปรากรแต้จิ๋วซึ่งมีโอกาสเปิดการแสดงที่ปักกิ่งในระหว่างปี พ.ศ.2495 - 2503 จนสามารถสร้างชื่อเสียงติด 1 ใน 10 อันดับแรกของอุปรากรจีนอาหารและการชงชาอย่างกังฮูแต๊หรือกงฟูฉา กลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยเหตุที่ภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพทำไร่ไถนา ชาวจีนแต้จิ๋วจึงหันไปประกอบอาชีพค้าขาย จึงเป็นที่มาของชาวแต้จิ๋วที่ตั้งถิ่นถานใหม่ในเมืองไทย