เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558

เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ
นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดประชุมศึกษา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา