เลี้ยงละศิลอดในเดือนรอมฎอน 

จังหวัดพังงา เลี้ยงละศิลอดในเดือนรอมฎอนแก่มุสลิมมัสยิดบ้านใหญ่

เลี้ยงละศิลอดในเดือนรอมฎอน
นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศิลอดในเดือนรอมฎอนแก่มุสลิมมัสยิดบ้านใหญ่ อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมี นายพงษ์ศิริ พันธ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ตอนบน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารละศิลอด มีนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

ลี้ยงอาหารละศิลอด ลี้ยงอาหารละศิลอด

หลังจากนั้นได้มอบกรมธรรม์ประกันชิวิตตะกาฟุลแก่อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นมัสยิดบ้านใหญ่และมอบ อินทผลัมเพื่อเป็นอาหารละศิลอด หลังจากนั้นได้ร่วมละศิลอดกับพี้น้องมุสลิมซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ณ มัสยิดบ้านใหญ่ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

ลี้ยงอาหารละศิลอด ลี้ยงอาหารละศิลอด
นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงรอมฏอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุสลิมทั่วโลกถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า แสดงให้เห็นถึงความรัก ศรัทธามั่นคงอันยิ่งใหญ่ รู้สึกยินดีที่ได้เห็นพี่น้องมุสลิมมีความรัก สามัคคี และขอบคุณธนาคารอิสลามที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว

ลี้ยงอาหารละศิลอด