เตรียมพร้อมปั่นเพื่อพ่อ

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์จังหวัดพังงา หรือที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ในวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 นี้

เตรียมพร้อมปั่นเพื่อพ่อ

นายภัครพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้กำหนดเส้นทางจักรยาน เส้นทางสิริมงคลของจังหวัดพังงา ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร

มีจุดเริ่มต้นจากศาลากลางจังหวัดพังงา-ตลาดเมืองพังงา-วัดประชุมโยธี-ศาลหลักเมือง-สามแยกเพชรเกษมตัดกับถนนเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวา-เข้าสู่ถนนเลี่ยงเมือง-สีแยก อบต.ถ้ำน้ำผุด เลี้ยวซ้าย-ข้ามสะพาน-เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท (ถนนไร้ฝุ่น) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา (จุดพักที่1) สามแยกวังหม้อแกง วัดสุวรรณคูหา (จุดพักที่2) ศาลากลางจังหวัดพังงา เป็นจุดสิ้นสุด

พร้อมการจัดนิทรรศการเสริมในแต่ละจุด เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เคยเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดพังงา แสดงถึงโครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดพังงาได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาดำเนินการในพื้นที่แล้วประสบผลสำเร็จ รวมทั้งการแสดงโขนเป็นกิจกรรมเสริม

เตรียมพร้อมปั่นเพื่อพ่อ

จึงขอเชิญประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดพังงา www.phangnga.go.th ในระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป หรือลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -17.00 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย