พิธีเปิดโรงเรียนอสม.รพ.สต.บ่อแสน

นายอำเภอทับปุด เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอสม.รพ.สต.บ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 นายอินทรพล สุทธิวิริยะ.นายอำเภอทับปุด เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน อสม.รพ.สต.บ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี นายสมศักดิ์ นันท์คณานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดโรงเรียนอสม.รพ.สต.บ่อแสน อำเภอทับปุด ด้วยเหตุผลที่ อสม..มีความรู้ด้านสุขภาพ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จึงได้ดำเนินการเปิดโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ของ รพ.สต.บ่อแสน ทั้งนี้ โดย รพ.สต.บ่อแสน มี อสม.ทั้งหมด 125 คน และได้สมัครใจเรียนในโรงเรียน อสม.รุ่นที่ 1 จำนวน 37 คน

พิธีเปิดโรงเรียนอสม.รพ.สต.บ่อแสน

โดยจะมีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก จำนวน72 ชั่วโมง เรียนเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยเน้นการเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติได้จริง และได้เริ่มเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พ.ค.58 และจะจบหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ในพิธีเปิดดังกล่าว มีบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.พังงา สสอ.ทับปุด และเครือข่ายจากอำเภอท้ายเหมือง อำเภอคุระบุรี และอำเภอเมืองเข่าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

พิธีเปิดโรงเรียนอสม.รพ.สต.บ่อแสน