วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

นายวิบูลย์ศักดิ์ ศันทนียเมธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ให้โอวาทแก่นักเรียนระดับ ปวช 1 จำนนวน 404 คน หลักสูตรการเรียนการสอนเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ วนอุทยานน้ำตกรามัน ม.6 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายสุวัชร์ ศรีเพชรพูล นายก อบต.กระโสม นายวิศิษฏ์ ศิริกุล ผญบ. หมู่ที่ 6 มาดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่มาเข้าค่าย

ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3 วัน 2 คืน มีการฝึกระเบียบวินัย เกมส์ นันทนากาน มีการร่วมกับชุมชนปลูกต้นกระถินตามสองข้างทางเข้าน้ำตก กิจกรรมรอบกองไฟ และการเรียนการสอนตามหลักสูตรของลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

สำหรับการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญนั้นเป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ก็จะมีเพิ่มเติมบางอย่างเพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน การรู้จักการอยู่ร่วมกับชุมชน รู้จักรักและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และต้นน้ำลำธารจึงมีความสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้นักเรียนได้ซึมซับพร้อมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป