อบจ.พังงามอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียน

อบจ.พังงามอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา มูลค่ารวม 5 ล้านบาท

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชน นักศึกษาในจังหวัดพังงา โดยมีนายสมภาพ นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดพังงาจำนวน 159 แห่ง เข้าร่วม

อบจ.พังงามอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียน  อบจ.พังงามอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียน

นายธราธิป ทองเจิม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและการลงทุนในด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต เป็นการสร้างอนาคตของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ หนังสือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ที่ประมาณค่ามิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา

อบจ.พังงามอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียน  อบจ.พังงามอบหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียน

จากเหตุผลดังกล่าว อบจ.พังงาได้มีแนวคิดและนโยบายในการจัดหาหนังสือประเภทต่างๆมอบให้กับห้องสมุดในโรงเรียนคลอบคลุมทั้งจังหวัดพังงา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบริการให้กับนักเรียน เยาวชนและนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานศึกษา 159 แห่ง ใช้เงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท