โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (ในเขตแผ่นดินไหว)

0347787

นายธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.สงขลา อดีต ผวจ.พังงา พร้อมด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พังงา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) พร้อมด้วย นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสา หกรรมแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วน ราชการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารเรียน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้ไว้วางใจว่าบุตรหลานที่เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร และสถานที่

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่

สำหรับได้รับการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ 324/55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ไดรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวงเงิน 28,098,000 บาท