งานวันดีบุก 2558

ที่หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมืองพังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีสักการะรัชกาลที่ 7 ผู้พระราชทานนาม “ดีบุกพังงาวิทยายน” และน้อมรำลึกถึงนายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ผู้อุปการะคุณต่อโรงเรียนโดยการบริจาคเงินสร้างโรงเรียน โดยมีนางมีนา รัตนเสนีย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายนพดล พิศาลวีระวงศ์ รองนายก อบจ.พังงา คณะศิษย์เก่า ผู้มีอุปการะคุณ คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

งานวันดีบุก 2558

นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดงานวันดีบุกขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อสักการะรัชกาลที่ 7 ผู้พระราชทานนาม “ดีบุกพังงาวิทยายน” และน้อมรำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ซึ่งแต่เดิมนั้น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนบริรักษ์บำรุง ตั้งอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ในปัจจุบัน และเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้ย้ายมาปลูกสร้างใหม่ในที่ปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพังงาดีบุกพังงา  DSC09008

ต่อมานายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ได้ยื่นหนังสือกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานนามโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และทรงโปรดเกล้า พระราชทานนามโรงเรียนว่า ดีบุกพังงาวิทยายน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2472 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ นายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนในการปลูกสร้างอาคารเรียนในครั้งนั้นเป็นเงินจำนวน 13,500 บาท โดยช่วงแรกเปิดสอนในระดับประถมศึกษา 1-4 ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้มีการยุบชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมด เปลี่ยนเป็นสอนในระดับมัธยมศึกษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

งานวันดีบุก 2558
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพีธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์9รูป ต่อจากนั้นได้ร่วมกับพระครูโพธิธรรมประพาส เจ้าอาวาสวัดประชาสันติทำพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 7 ตัว และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีรวมทั้งสิ้น 240 ทุน รวมเป็นเงิน521,900 บาท โดยเป็นทุนจากคณะครูอาจารย์ คณะศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมด้วยทุนจากบุคคลทั่วไปที่มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

งานวันดีบุก 2558