ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับประเทศ ประจำปี 2558

ปราชญ์เกษตร

 

IMG 0549 ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน