กำนันดังท้าตรวจสอบทุจริตโครงการ อบต.ท้ายเหมือง

กำนันดังท้าตรวจสอบทุจริตโครงการ อบต.ท้ายเหมือง เอาตำแหน่งและรางวัลกำนันดีเด่นค้ำประกัน พร้อมยินดีชดใช้เงินหากไม่พบคอร์รัปชั่น

กำนันดังท้าตรวจสอบทุจริตโครงการ อบต.ท้ายเหมือง

นายปรารถนา ดำทน กำนันตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเหมือง จำนวนกว่า 200 ราย รวมกลุ่มภายในศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อเข้ายื่นหนังสือให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการของ อบต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผวจ.พังงา นายมานะ จรุงเกียรติขจร ปลัดจังหวัดพังงา

หลังจากมีการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง และการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อันดามัน(หอดูดาว) ของทาง อบต.ท้ายเหมืองโดยก่อนหน้านี้ ทาง ป.ป.ช. และทาง สตง. ได้มีหนังสือชี้มูลความผิดของโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องข้างทางไปจำนวน 1 โครงการแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าทางด้านคดีอาญา และความคืบหน้าโทษทางวินัย

ส่วนโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อันดามัน (หอดูดาว) พบว่ามีงบประมาณการก่อสร้างจำนวนกว่า 67 ล้านบาท แต่ทางผู้รับเหมารับช่วงต่อได้ทำสัญญาการก่อสร้างเพียง 24 ล้านเศษ ทำให้มีข้อสงสัยว่างบประมาณในการก่อสร้างอีก 40 กว่าล้าน ได้สูญหายไปอย่างไร พร้อมกันนี้ทางกลุ่มผู้เข้ายื่นหนังสือได้เรียกร้องให้ทางจังหวัดทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการของ อบต.ท้ายเหมือง

กำนันดังท้าตรวจสอบทุจริตโครงการ อบต.ท้ายเหมือง

โดยเรียกร้องให้ทางกลุ่มชาวบ้านเป็นกรรมการเพื่อแสดงความโปร่งใสในการสอบสวนอีกด้วย ซึ่งทาง นายปรารถนา ดำทน กำนันตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ได้ขอเอาตำแหน่งกำนันและรางวัลที่ตนเองได้รับรางวัลกำนันดีเด่นจากกระทรวงมหาดไทยเป็นประกันว่าหากตรวจสอบไม่พบการทุจริตของ อบต.ท้ายเหมือง จะยอมลาออกจากกำนันพร้อมคืนรางวัลเป็นอาวุธปืนและทองคำน้ำหนัก 1 บาท ที่กระทรวงมหาดไทยให้คืนให้แก่กระทรวงมหาดไทย และยินดีชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการตรวจสอบทุจริตในครั้งนี้อีกด้วย

กำนันดังท้าตรวจสอบทุจริตโครงการ อบต.ท้ายเหมือง

โดยนายปรารถนา ดำทน กำนันตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา แกนนำกลุ่มชาวบ้านท้ายเหมือง กล่าวว่า ตนเองยินดีลาออกจากตำแหน่ง กำนันตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พร้อมคืนอาวุธปืนและทองคำ ที่เป็นรางวัลจากการเป็นกำนันดีเด่น ซึ่งตนเองเหลืออายุราชการกำนันอีก 13 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตนเองมั่นใจว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นภายใน อบต.ท้ายเหมือง โดยต้องการให้ชาวบ้านมีบทบาทในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของ อบต.ท้ายเหมือง ซึ่งมีการยื่นหนังสือร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

ในขณะที่ทาง ป.ป.ช. และสตง.ได้ชี้มูลมาตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งเกิดความเคลือบแคลงของชาวบ้านในการทำหน้าที่ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตของทางอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความล่าช้าและประวิงเวลาออกไปเรื่อยๆจนไม่สามารถตรวจสอบความไม่โปร่งใสของ อบต.ท้ายเหมือง ได้